Fiscaliteit pensioensparen

Gesleutel aan de fiscaliteit van het pensioensparen

De regering nam eind 2014 een reeks maatregelen die de fiscale voordelen van pensioensparen en langetermijnsparen beïnvloeden. In dit bericht willen wij deze nieuwe regeringsmaatregelen even kort uitleggen.

De eerste maatregel is dat het maximale bedrag dat u jaarlijks fiscaal in mindering mag brengen omdat u aan pensioensparen doet, bevroren wordt. Deze maatregel geldt vanaf inkomstenjaar 2014 tot inkomstenjaar 2017. In deze periode zal u hoogstens 940 euro mogen inbrengen en niet, zoals aanvankelijk voorzien voor 2014, 950 euro. In het geval van langetermijnsparen is dat maximaal 2 260 euro en niet 2 280 euro.

Hebt u teveel gestort in 2014? Voor pensioenspaarders is er dan een ‘overdracht’. Als u meer dan 940 euro stortte, zal slechts 940 euro in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Het verschil van maximum 10 euro wordt beschouwd als een storting voor 2015. Dat betekent dat u in 2015 nog maar maximaal 930 euro mag bijstorten (aangezien u al 10 euro stortte en het maximumbedrag 940 euro is).

Let wel: voor wie aan langetermijnsparen doet, bestaat deze overdracht niet. Alles wat u meer gestort hebt dan 2 260 euro, komt niet meer in aanmerking voor een fiscaal voordeel.

Eenmalige belasting op pensioensparen verlaagd naar 8%

Tot voor kort betaalden pensioenspaarders op hun 60ste een eenmalige belasting van 10% op de opgebouwde pensioenkapitalen. Om pensioensparen nog aantrekkelijker te maken, verlaagt de overheid deze anticipatieve taks sinds 1 januari van 10% naar 8%. Dit zowel voor nieuwe als bestaande contracten.

Daartegenover staat een vervroegde inning. Vanaf september van dit jaar houdt de overheid 5 jaar lang jaarlijks 1% in, berekend op uw pensioenspaarpot op 31 december 2014. Start uw contract pas na 1 januari 2015, dan bent u vrij van deze vervroegde inningen.

Op uw 60ste volgt dan de afrekening en betaalt u de eindbelasting van 8%, verminderd met de reeds betaalde voorschotten tussen 2015 en 2019.

Dit gebeurt automatisch en heeft geen invloed op het eindbedrag. De belasting werkt zoals voorheen bevrijdend. Nadat de eindebelasting betaald werd, kunt u naar hartelust verder pensioensparen en blijft u genieten van de fiscale voordelen, maar dan zonder extra belastingen op de gespaarde kapitalen.

Tot slot: uw kapitaal opvragen voor uw 60ste is fiscaal erg ongunstig door het belastingtarief van 33%. Een uitzondering hierop zijn bruggepensioneerden, die onder bepaalde voorwaarden vervroegd mogen opvragen aan 8%. Vanaf eind 2016 vervalt deze gunstmaatregel en betalen ook zij 33% belasting.

 

TE ONTHOUDEN
•Het maximale bedrag dat u fiscaal in mindering mag brengen, wordt bevroren op 940 euro
•De heffing op uw 60ste daalt van 10% naar 8%
•automatisch vervroegde inningen van deze belasting tussen 2015 en 2019
•deze taks werkt bevrijdend: na uw 60ste doet u aan pensioensparen zonder extra belastingen
•Ook bruggepensioneerden zullen binnenkort 33% belasting moeten betalen als ze hun kapitaal vervroegd opnemen

Mocht u vragen hebben over jouw pensioensparen of langetermijnsparen? Of bent opzoek naar de ideale pensioenspaarformule? U kan altijd langs bij ons op kantoor en wij bekijken dan samen uw situatie.