Offerte voor ongevallen verzekering

Vul hieronder de gevraagde informatie in en wij contacteren je met een offerte voor je ongevallenverzekering.

Elk jaar zijn meer dan 200.000 Belgen het slachtoffer van een ongeval in het privéleven. Een ongeval is snel gebeurd, maar de gevolgen ervan kunnen uw leven veranderen. Bij een ernstig ongeval in het privéleven met blijvende ongeschiktheid of overlijden tot gevolg, zorgt de verzekering tegen ongevallen in het privéleven van AXA ervoor dat uw toekomst en die van uw gezin wordt veiliggesteld.
Wat houdt dit? Bij blijvende ongeschiktheid keert de verzekeraar u een schadevergoeding uit. Dit bedrag houdt, in voorkomend geval, rekening met alle door de arts vastgestelde schadeposten die in gemeen recht worden vergoed, onder andere: toekomstig inkomensverlies of toekomstige meerinspanningen als u uw werk niet meer als voordien kunt uitvoeren, toekomstige morele schade, toekomstige kosten voor de permanente herinrichting van uw woning en/of voertuig toekomstige hulp van een derde vanaf de consolidatiedatum.